Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Cassa Control weboldalt és a weboldalon igénybe vehető online forgalomkövetési szolgáltatást üzemeltető Pixel Data Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság  (székhelye: 2030 Érd, Tárnoki út 151., cégjegyzékszám: 13-09-110103; adószáma: 13824572-2-13; email elérhetőség: ugyfelszolgalat@cassacontrol.hu; továbbiakban: Szolgáltató) és a Pixel Data Kft. által a Cassa Control weboldalon (továbbiakban: weboldal) nyújtott elektronikus szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).

1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

1.1. A jelen ÁSZF hatálya a cassacontrol.hu és cassacontrol.center weboldalon keresztül elérhető, illetve hozzáférhető adatrögzítési szolgáltatások igénybevételére, annak feltételeire terjed ki.

1.2. A Cassa Control weboldalon működő online szolgáltatások megrendelése elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

1.3. A Cassa Control weboldal online szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, aki azok használatára jogszabály alapján jogosult. A használat további feltétele a Weboldalon történő regisztráció, a felhasználó adatainak megadása, a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelés leadása, szerződéskötés, illetve jelen ÁSZF elfogadása, illetve internetkapcsolat rendelkezésre állása.

1.4. A megrendelés leadása nem minősül szerződésnek, a megrendelt szolgáltatáscsomag előfizetési díjának megfizetéséig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre levélben és elektronikus levélben (e-mailben) és a weboldalon van lehetőség. A Felek közötti szerződés a szolgáltatás megvásárlása, a szolgáltatás ellenértékének kifizetése során jön létre. A Felek között a szolgáltatás megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 1 évig megőrzi.

1.5 A szolgáltatások igénybevételére vonatkozó szerződéskötés elektronikus úton történik. A szerződéskötés technikai lépéseit jelen ÁSZF tartalmazza. A szerződő Ügyfél adatainak elektronikus rögzítése során felmerülő hibák azonosítását és kijavítását a Weblap biztosítja a bevitt adatok teljességi ellenőrzése révén. A szerződés nyelve a magyar.

1.6 A Cassa Control weboldal és online forgalomfigyelő rendszer üzemeltetését, a szolgáltatáshoz kacsolódó support tevékenységet a Pixel Data Kft. végzi.

1.7 A Cassa Control weboldal ügyfélszolgálata elérhetőségei az alábbiak:
E-mail: ugyfelszolgalat@cassacontrol.hu
Telefonszám: +36 30 230 8152

Elérhetőség: hétfőtől péntekig, 10 és 16 óra között.

2. REGISZTRÁCIÓ

2.1 A Cassa Control weboldalon a szolgáltatás megrendeléséhez, és a szolgáltatás igénybevételéhez minden esetben érvényes regisztráció szükséges. Minden látogatónak, felhasználónak lehetősége van regisztrálni és saját profil létrehozásával az adatrögzítési rendszer minden szolgáltatását elérni.

2.2 A látogatóknak, a szolgáltatás igénybe vevőinek a „REGISZTRÁCIÓ” linkre kattintva van lehetősége regisztrálni, ahol a következő adatok megadására van kötelezően szükség: felhasználó név, e-mail cím, jelszó, ellenőrizni kívánt kasszák száma, illetve ugyanitt kerülhet sor a kötelezően elfogadandó Általános Felhasználói Feltételek és az Adatvédelmi Tájékoztató elfogadására.
A regisztráció elküldése után a rendszer a megadott email címre egy megerősítő e-mailt fog küldeni, amiben található linkre kattintva lehet a felhasználói fiókot, a regisztrációt aktiválni.

2.3 A felhasználó az oldalba való belépés után a „BEJELENTKEZÉS” menüpontra kattintva éri el felhasználói fiókját, amelyben aztán tetszőlegesen szerkeszthetővé válnak a regisztrációkor megadott regisztrációs adatok, illetve ugyanitt van lehetőség az adatok módosítására, újabb adatok felvételére, az adatrögzítő rendszer teljes körű igénybevételéhez szükséges adatok felvitelére és beállítások megtételére. A kötelezően megadandó adatokat a megnevezés előtti csillag jelöli. Elfelejtett jelszó esetén a „Bejelentkezés” menüpontban az “Elfelejtettem a jelszavam” linkre kattintva lehet új jelszót igényelni. Itt meg kell adni a regisztrációkor használt e-mail címet és a rendszer egy biztonságos oldalra navigálva a felhasználót új jelszó megadását teszi lehetővé, amivel azután már be lehet jelentkezni a weboldalra.

2.4 A felhasználó fiókjának törlését bejelentkezést követően a „Beállítások” menüpont „Adat és fióktörlés” gombra kattintva a “Fiók törlése” blokkban lehet kezdeményezni. Itt meg kell adni a felhasználó jelszavát és a “FIÓK TÖRLÉSE” gombra kattintva az összes felhasználói adat és a felhasználóhoz kapcsolódó egyéb adatok, számlák végérvényesen és visszavonhatatlanul törlésre kerülnek a rendszerből. A felhasználói fiók törléséről emailben értesítjük a felhasználót.

A weboldal szolgáltatásait igénybe vevő vásárlóinak, a szolgáltatás előfizetőinek az adatait a Számviteli törvény és Adatvédelmi elveink szerint a törvényben meghatározott ideig őrizzük meg.
A felhasználói adatok törlésével párhuzamosan a rendszer a felhasználó megadott email címére az adatok és a fiók törléséről egy értesítést küld a felhasználónak.

3. SZOLGÁLTATÁS CSOMAGOK, KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK

Az egyes csomagok/egyéb szolgáltatások aktuális díjai és mértékük a cassacontrol.hu/arak oldalon található.

3.1 Ingyenes próbaidőszak
A Cassa Control online adatrögzítő szolgáltatás regisztrációt követően ingyenes, teljes funkcionalitással igénybe vehető kipróbálás céljára, a regisztráció aktiválásától számított 15 naptári napon át. A próbaidőszak lejárta előtt az Ügyfél számlát kap, melynek határidőig történő befizetésével a szolgáltatás előfizetésessé változik, a próbaidőszak alatt gyűjtött adatok megőrzésével.

3.2 Előfizetéses szolgáltatáscsomag
A Cassa Control előfizetős szolgáltatáscsomag korlátozás nélkül teszi lehetővé az adatrögzítő szolgáltatás használatát. A számlázás beviteli eszközönként (Terminálonként) történik, előrefizetéssel, 30 napos ciklusra.

4. CASSA CONTROL ADATRÖGZÍTÉSI SZOLGÁLTATÁSOK

4.1 A Szolgáltató a Cassa Control adatrögzítési szolgáltatásokat nyújtó weboldalon több szolgáltatást magában foglaló szolgáltatáscsomagok, kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások és egyedi megoldások elérésére és használatára biztosít lehetőséget.

4.2 A Cassa Control szolgáltatással az Ügyfél különböző saját, internetre kapcsolt eszközein (Terminál) adatokat rögzít a Cassa Control által üzemeltett, titkosított felhő alapú szerverén. Az Ügyfél tárolt adatait kizárólag az Ügyfél érheti el, felhasználónevével és jelszavával a szolgáltatás Vezérlő paneljében. Az adatok valós időben, és historikusan is elérhetők, de kizárólag a Vezérlő panel használatával.

4.3 A szolgáltatáscsomagok konkrét és részletes tartalmát, azok ingyenesen és költségtérítés fejében igénybe vehető elemeit a weboldal mindenkor részletesen tartalmazza.

4.4 A Cassa Control a tárolt adatokat nem ellenőrzi, azok tartalmáért, üzleti következményeiért semmilyen felelősséget nem vállal.

5. FIZETÉS MÓDJA

5.1 A fizetés az ingyenes próbaidőszak lejártakor, majd ezt követően 30 naponként esedékes. A fizetési előre fizetéssel történik.

5.2 A Cassa Control által kiállított számla fizethető banki átutalással, vagy bankkártyás fizetéssel a Számlázz.hu, mint online fizetési szolgáltatást nyújtó harmadik fél rendszerében, a számla kiküldésekor megjelölt módon és a Számlázz.hu által közzétett feltételekkel.

6. FELMONDÁS, MEGSZÜNTETÉS, ELÁLLÁS A SZERZŐDÉSTŐL

6.1 Az Ügyfél a szolgáltatási szerződést bármikor, indokolás nélkül felmondhatja (lemondás). A Cassa Control online számlázás előfizetés lemondására a Vezérlő felületen, a Fiók törlése funkcióval van lehetőség. A lemondás az utoljára megrendelt és kifizetett előfizetési időszak végétől lép életbe. Az erre az időszakra már megfizetett díj arányos részét a Szolgáltató nem téríti vissza. A korábban kifizetett időszak végéig a szerződés szerinti díjcsomagnak megfelelő szolgáltatás fog működni.

6.2 A szolgáltatási díjak meg nem fizetése, sikertelen tranzakció, vagy a jelen ÁSZF megsértése esetén a Cassa Control fenntartja a jogot a felhasználói fiók bármilyen nemű korlátozására, illetve végső esetben, törlésére.

7. SZERZŐI JOGOK

7.1. A weboldal egésze és minden eleme szerzői jogvédelem alatt áll. A weboldal és a weboldalon elérhető nem a felhasználó által feltöltött tartalom, szerzői mű, illetve más szellemei alkotás – grafikai megoldás, grafika, honlap szerkezete, a honlapon elérhető információ, adatfeldolgozási elv, stb. – szerzői jogi jogosultja, vagy a feljogosított felhasználója a Szolgáltató.

7.2. A szolgáltató a Weboldalon szereplő minden védjegy, márkanév és logo használatára jogosult, amelyek nem a felhasználó által kerültek feltöltésre. A regisztráció, a honlap használata, az egyes szolgáltatói csomagokra történt előfizetés egyike sem jogosítja fel az felhasználót a weboldalon szereplő védjegyek felhasználására, hasznosítására.

7.3. A weboldalt alkotó és a weboldalon elérhető szerzői jog által védett szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen formában nem használhatók fel, nem hasznosíthatók, sokszorosíthatóak vagy tárolhatóak.

7.4 Abban az esetben, ha a Cassa Control weboldalon található tartalom, vagy a tartalom bizonyos eleme, illetve az oldalról hivatkozásokon keresztül elérhető tartalmak valószínűsíthetően a szerzői jog előírásaiba ütköznek, kérjük, vegye fel a kapcsolatot kollégáinkkal az ügyfélszolgálaton!
A jelzett tartalom megvizsgálását követően haladéktalanul eltávolítjuk a sértő tartalmat illetve lekapcsoljuk a sértő tartalomra mutató linkeket.

8. FELELŐSSÉG

8.1 A Weboldal és a biztosított Szolgáltatások „megtekintett állapotban” kizárólag a felhasználó saját felelősségére állnak rendelkezésre. A Szolgáltató, a Pixel Data Kft., valamint a partnerei, munkatársai és licenszadói ezúton elutasítanak mindenféle kifejezett vagy vélelmezett felelősséget a Weboldal és Szolgáltatások bármely féle használatából eredő az esetleges vagyoni és nem vagyoni károkért.

8.2 Bár a Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a Szolgáltatás használata hibamentes és biztonságos legyen, sem a Pixel Data Kft., sem a partnerei, munkatársai és licenszadói nem garantálják, hogy a Weboldal és a Szolgáltatások hibamentesek és folyamatosan megszakítások nélkül elérhetőek lesznek. A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a szolgáltatás használatából eredően okozott semmilyen közvetlen, közvetett károkért beleértve, de nem kizárólagosan az elmaradt hasznot, a jó hírnév sérelmét, használati-, adat-, vagy egyéb immateriális veszteségeket (akkor is, ha a Pixel Data Kft- t értesítették a lehetséges károkról).

8.3 Az összesített felelőssége a Szolgáltatónak nem haladhatja meg egyetlen esetben sem, legyen szó szerződésről, garanciáról, kárról (beleértve, de nem korlátozva a hanyagságból elkövetett vagy származtatott károkat), termékfelelősségről, szigorú felelősségről, objektív felelősségről vagy bármi egyébről a Weboldal és annak Szolgáltatásainak használatából adóan vagy azzal kapcsolatosan, a Szolgáltató felé a reklamációt megelőző egy (1) hónapban fizetett összeget.

8.4 A Cassa Control nem vállal felelősséget bármely, rajta kívülálló okokból történő meghibásodásért, szolgáltatás kiesésért vagy késésért.

9. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

9.1 A felhasználó, a szolgáltatás előfizetője a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos panaszt, kifogást a szolgáltató levelezési címén: 2030 Érd, Tárnoki út 151., illetve elektronikus elérhetőségén: ugyfelszolgalat@cassacontrol.hu terjesztheti elő. A Felhasználó által megküldött panaszra a Szolgáltató 5 munkanapon belül írott formában válaszol a panaszos által megadott postacímen, vagy elektronikus elérhetőségen.

9.2 Amennyiben a Felhasználó panasza, a Felek között fennálló jogvita a tárgyalások során nem rendeződik megnyugtatóan a Felek számára, úgy a panaszos panasztétellel fordulhat a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz, illetve jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez is.

9.3 A Felhasználó és a Szolgáltató vállalja, hogy mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben ez nem lehetséges a jogvita rendezésére a Pixel Data Kft. magyar bíróságok joghatóságát köti ki.

9.4 A felhasználó és az Cassa Control között létrejött jogviszonyra Magyarország jogszabályai, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései irányadóak.

10. HÍRLEVELEK, RENDSZERÜZENETEK

10.1 A Cassa Control weboldal üzemeltetője a szolgáltatással kapcsolatban ajánlatokat, akciókat oszt meg hírlevelezésre feliratkozott felhasználói, ügyfelei számára hírlevelek formájában, amit az ügyfél email fiókjába elektronikus formában juttat el.

10.2 Hírlevelekre feliratkozni a regisztrációkor a “Szeretnék hírlevelet kapni az újdonságokról, ajánlatokról” checkbox bepipálásával, illetve a már regisztrált felhasználók esetében a felhasználói profil, adatok oldalon szintén az azonos nyilatkozat előtti checkbox bepipálásával lehetséges.

10.3 Az ügyfél a hírlevelezésre szolgáló checkbox bepipálásával határozottan hozzájárul, hogy a hozzájárulás visszavonásáig a Szolgáltató a Cassa Control üzemeltetésével kapcsolatos rendszer üzeneteket és az elektronikus számlázási szolgáltatásokkal kapcsolatos híreket, érdekességeket, tudnivalókat osszon meg vele hírlevél formában.

10.4 A hírlevelek küldéséhez adott hozzájárulását az ügyfél bármikor, feltételektől mentesen visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonását az alábbi módokon lehet kezdeményezni:

– A hírlevél végén található leiratkozó linkre kattintással
– A szolgáltatónak írt elektronikus, vagy postai levél formájában

11. EGYEBEK

11.1 A Cassa Control szolgáltatás igénybevétele és használata feltételezi a felhasználó részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

11.2 A szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Cassa Control szolgáltatáshoz való csatlakozás miatt következett be. A látogató felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól. Egyedül a felhasználó felelős a Cassa Control online adatrögzítő szolgáltatáshoz való kapcsolódásáért és a weboldalon történő böngészésért Az üzemeltető nem vonható felelősségre vis maior esetén. Vis maiornak kell tekinteni különösen az internetes hálózatban bekövetkezett olyan hibákat, amelyek megakadályozzák a Cassa Control online forgalomfigyelő szolgáltatás akadálytalan működését és a weboldalon szolgáltatásainak igénybevételét, továbbá, ha a működési hibával összefüggésben az Interneten küldött és fogadottadat elveszik. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalhoz való csatlakozás miatt következett be.

11.3 Abban az esetben, ha a látogató bármilyen formában megsérti a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt szabályokat, akkor az üzemeltető szabadon érvénytelennek nyilváníthatja a vevő megrendelését, törölheti profilját és visszautasíthatja előfizetési szándékát.

11.4 A Cassa Control szolgáltatás üzemeltetője ezúton tájékoztatja vevőit, előfizetőit, hogy adataikat a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. Adataikat harmadik félnek nem adja át, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor harmadik fél a Cassa Control weboldal alvállalkozójaként közreműködik. Az alvállalkozók a weboldal által átadott személyes adatokat a megrendelés zökkenőmentes lebonyolíthatóságán és a megrendelés bizonyíthatóságán túl semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további jogi, vagy természetes személyeknek átadni. Az adatok kezelésekor a mindenkor hatályos Adatvédelmi Törvénynek, a webáruház Adatvédelmi elveinek megfelelően jár el webáruház üzemeltetője.

11.5 A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A külön megrendelhető új szolgáltatásra vonatkozó, illetve a meglévő ügyfelekre terhet nem jelentő módosítások a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A meglévő ügyfelekre az általuk megkötött szerződéshez képest terhesebb feltételeket tartalmazó változás (ide nem értve a már meglévő szolgáltatások árának emelését) meglévő ügyfeleknek a következő számlázási időszak első napjával lép hatályba, feltéve, hogy a Weblapon történő közzététel a következő számlázási időszak első napját legalább 15 naptári nappal megelőzi.

Érd, 2018. január 8.